Trening asertywności

black smartphone near person

Trening asertywności jest rodzajem terapii stosowanej, aby pomóc ludziom stać się bardziej pewnymi siebie i zdolnymi do wyrażania siebie.
Trening asertywności jest często wykorzystywany przez osoby, które mają niską samoocenę lub trudności z wyrażaniem swoich uczuć, myśli i emocji. Może on pomóc im rozwinąć umiejętności, których potrzebują, aby odnieść większy sukces w relacjach osobistych i w pracy.


Trening asertywności koncentruje się na pomaganiu ludziom w osiągnięciu komfortu wyrażania siebie w odpowiedni sposób. Celem jest dodanie im pewności siebie, której potrzebują, aby bronić się w sytuacjach, w których w przeciwnym razie mogliby czuć się bezsilni lub bać się.
Sesje treningu asertywności trwają zazwyczaj od 15 minut do godziny i są zazwyczaj prowadzone w cztery oczy pomiędzy terapeutą a klientem. Większość terapeutów spotyka się z klientami w swoich biurach, ale niektórzy oferują sesje telefoniczne, jak również usługi terapii online.

Trening asertywności (AT) jest rodzajem terapii behawioralnej, która opiera się na zasadzie, że ludzie mogą zmienić swoje zachowanie poprzez zmianę swoich myśli i uczuć. Celem treningu asertywności jest pomoc ludziom, aby stali się bardziej bezpośredni w ich komunikacji z innymi.
AT może być stosowany w leczeniu osób z zaburzeniami lęku społecznego, unikających zaburzeń osobowości i innych warunków charakteryzujących się brakiem asertywności. Był on również badany jako interwencja dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Trening asertywności
Trening asertywności opiera się na przekonaniu, że ludzie mają prawo do wyrażania siebie bez obawy przed odwetem lub odrzuceniem. Ostatecznym celem treningu asertywności jest pomoc klientom w jasnym i bezpośrednim komunikowaniu się z innymi, przy jednoczesnym zachowaniu szacunku dla siebie i innych.

Trening asertywności jest metodą stosowaną przez psychologów i doradców, aby pomóc ludziom stać się bardziej asertywnymi. Asertywność to cecha osobowości, która charakteryzuje się umiejętnością wyrażania swoich potrzeb i pragnień, przy jednoczesnym zachowaniu szacunku dla innych. Trening asertywności uczy ludzi jak wyrażać swoje myśli i uczucia w sposób, który nie rani innych.
Trening asertywności może być korzystny w wielu różnych sytuacjach, np. w kontaktach z trudnymi ludźmi lub przy składaniu próśb w miejscu pracy. Jest to również ważna umiejętność dla tych, którzy cierpią na zaburzenia lęku społecznego lub unikające zaburzenia osobowości, które mogą uniemożliwić im wyjście publiczne lub zabranie głosu w razie potrzeby.
Odpowiednio przeprowadzony trening asertywności pomaga ludziom nauczyć się wyrażać swoje potrzeby bez ranienia uczuć innych osób lub wywoływania konfliktów. Uczy ich, jak mówić „nie” bez poczucia winy i jak składać prośby bez bycia nachalnym czy wymagającym.
Trening asertywności można odbyć osobiście z psychologiem lub doradcą. Można go również przeprowadzić samodzielnie, czytając książki na temat treningu asertywności, oglądając płyty DVD na ten temat lub korzystając z zasobów internetowych, takich jak artykuły lub blogi pisane przez ekspertów w dziedzinie asertywności.